แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 6 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า คาร์เพนเทอะ ช่างไม้, คาร์เพท พรม, แค เริท หัวผักกาด, คาร์ ทึน กล่องกระดาษ, แคช เงินสด, แคส ทึน ปราสาท, เซล ลิง เพดาน, เซนเทอะ ศูนย์กลาง, เชนจ์ เปลี่ยน, ชีพ ราคาถูก

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-6

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m1-6

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
car = คาร์เพนเทอะ = ช่างไม้
2.
ca = คาร์เพท = พรม
3.
ca = แค เริท = หัวผักกาด
4.
n = คาร์ ทึน = กล่องกระดาษ
5.
h = แคช = เงินสด
6.
tle = แคส ทึน = ปราสาท
7.
ceil = เซล ลิง = เพดาน
8.
ter = เซนเทอะ = ศูนย์กลาง
9.
ge = เชนจ์ = เปลี่ยน
10.
c = ชีพ = ราคาถูก