แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-4

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m1-4

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
b = บิ ฮาย = ข้างหลัง
2.
b = บิ ลีฟ = เชื่อ
3.
b = เบลท์ = เข็มขัด
4.
b = เบนด์ = โค้ง
5.
bt = เบท = พนัน
6.
beteen = บิ ทะวีน = ระหว่าง
7.
bi = ไบค์ = จักรยาน
8.
bl = บิล = ใบแจ้งหนี้
9.
ble = เบลด = ใบมีด
10.
nk = แบลงค์ = ว่าง

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?