แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ชุดที่ 2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ม.1-2

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ m1-2

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
ออล เวย์ = เป็นประจำ
2.
อะ มัง = อยู่ท่ามกลาง
3.
อะ เมาท์ = ปริมาณ
4.
อะ นาวเธอร์ = อีกหนึ่ง
5.
แบนด์ = วงดนตรี
6.
แบนด์ = วงดนตรี
7.
แบงค์ = ธนาคาร
8.
บาส คิท = ตะกร้า
9.
บาธ = อาบน้ำ
10.
แบท เทิล = การต่อสู้

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?