แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุดที่4 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Impeccable
  • English: “His impeccable manners impressed everyone at the dinner.”
  • Thai: “มารยาทที่ไร้ที่ติของเขาทำให้ทุกคนที่งานเลี้ยงประทับใจ.”
 2. Jovial
  • English: “The jovial host made the guests feel very welcome.”
  • Thai: “เจ้าภาพที่ร่าเริงทำให้แขกทุกคนรู้สึกได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี.”
 3. Kinetic
  • English: “The sculpture had an interesting kinetic element to it.”
  • Thai: “ประติมากรรมนั้นมีส่วนประกอบที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจ.”
 4. Labyrinthine
  • English: “The old city’s streets were a labyrinthine network of narrow alleys.”
  • Thai: “ถนนในเมืองเก่าเป็นเครือข่ายของซอกซอยที่เป็นเขาวงกต.”
 5. Meticulous
  • English: “She was meticulous in her preparation for the exam.”
  • Thai: “เธอเตรียมตัวสำหรับการสอบอย่างพิถีพิถัน.”
 6. Nebulous
  • English: “The plan was still in a nebulous stage and not fully formed.”
  • Thai: “แผนการยังอยู่ในขั้นตอนที่เลือนลางและยังไม่ได้รูปเป็นที่เรียบร้อย.”
 7. Omnipotent
  • English: “In many cultures, gods are viewed as omnipotent beings.”
  • Thai: “ในหลายวัฒนธรรม เทพเจ้าถูกมองว่าเป็นเทพที่ทรงพลังสูงสุด.”
 8. Prolific
  • English: “The prolific writer has published numerous books.”
  • Thai: “นักเขียนที่มีผลงานมากมายได้ตีพิมพ์หนังสือหลายเล่ม.”
 9. Quintessential
  • English: “That song is the quintessential sound of the 80s.”
  • Thai: “เพลงนั้นเป็นเสียงที่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของยุค 80.”
 10. Resonate
  • English: “Her speech resonated with many in the audience.”
  • Thai: “คำปราศรัยของเธอสะท้อนก้องกังวานในหมู่ผู้ฟังมากมาย.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?