แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 ชุดที่3 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Astute
  • English: “She made an astute decision that benefited the whole team.”
  • Thai: “เธอตัดสินใจอย่างฉลาดที่ส่งผลดีต่อทั้งทีม.”
 2. Buoyant
  • English: “His buoyant personality made him popular among his peers.”
  • Thai: “บุคลิกที่ร่าเริงของเขาทำให้เขาเป็นที่นิยมในหมู่เพื่อนร่วมรุ่น.”
 3. Cryptic
  • English: “The message was cryptic and hard to understand.”
  • Thai: “ข้อความนั้นลึกลับและยากที่จะเข้าใจ.”
 4. Diligent
  • English: “Her diligent study habits led to great academic success.”
  • Thai: “นิสัยในการเรียนอย่างขยันขันแข็งนำไปสู่ความสำเร็จทางการเรียนอย่างมาก.”
 5. Exemplary
  • English: “His behavior is exemplary and sets a good example for others.”
  • Thai: “พฤติกรรมของเขาเป็นตัวอย่างที่ดีและสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่น.”
 6. Frugal
  • English: “She is frugal and always looks for the best deals.”
  • Thai: “เธอประหยัดและมักมองหาข้อเสนอที่ดีที่สุดเสมอ.”
 7. Gregarious
  • English: “He is gregarious and loves attending social events.”
  • Thai: “เขาชอบสังคมและชอบเข้าร่วมงานสังสรรค์.”
 8. Hindsight
  • English: “In hindsight, I would have made a different decision.”
  • Thai: “เมื่อมองย้อนกลับไป ฉันคงจะตัดสินใจแตกต่างออกไป.”
 9. Impartial
  • English: “The judge was known for being impartial in his rulings.”
  • Thai: “ผู้พิพากษานั้นเป็นที่รู้จักในการตัดสินที่ยุติธรรมและไม่เลือกข้าง.”
 10. Jubilant
  • English: “The team was jubilant after winning the championship.”
  • Thai: “ทีมรู้สึกยินดีหลังจากชนะการแข่งขันชิงแชมป์.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?