เฉลย

 1. Punctual
  • English: “She is always punctual for her classes.”
  • Thai: “เธอตรงเวลาสำหรับชั้นเรียนของเธอเสมอ.”
 2. Quarantine
  • English: “The travelers had to go into quarantine for two weeks.”
  • Thai: “นักท่องเที่ยวต้องเข้าสู่การกักตัวเป็นเวลาสองสัปดาห์.”
 3. Resilient
  • English: “The community is resilient and bounced back quickly after the flood.”
  • Thai: “ชุมชนนี้มีความยืดหยุ่นและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วหลังจากน้ำท่วม.”
 4. Spectacular
  • English: “The view from the mountaintop was truly spectacular.”
  • Thai: “ทัศนียภาพจากยอดเขานั้นน่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริง.”
 5. Tremendous
  • English: “There was a tremendous amount of support from the community.”
  • Thai: “มีการสนับสนุนอย่างมหาศาลจากชุมชน.”
 6. Ubiquitous
  • English: “Smartphones are ubiquitous these days.”
  • Thai: “โทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในปัจจุบันนี้.”
 7. Vibrant
  • English: “The city is known for its vibrant nightlife.”
  • Thai: “เมืองนี้เป็นที่รู้จักสำหรับชีวิตยามค่ำคืนที่สดใส.”
 8. Wholesome
  • English: “She enjoys cooking wholesome meals for her family.”
  • Thai: “เธอชอบทำอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้ครอบครัวของเธอ.”
 9. Xenial
  • English: “The host was very xenial to all her guests.”
  • Thai: “เจ้าบ้านมีความเป็นมิตรกับแขกของเธอทุกคน.”
 10. Yearn
  • English: “He yearns to travel the world and explore new cultures.”
  • Thai: “เขาปรารถนาที่จะเดินทางไปทั่วโลกและสำรวจวัฒนธรรมใหม่ๆ.”

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?