แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป4 ชุดที่ 4 จงเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

เฉลย

 1. Fascinating
  • English: “The science museum was fascinating to the children.”
  • Thai: “พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์น่าหลงใหลสำหรับเด็กๆ.”
 2. Generosity
  • English: “Her generosity is known to everyone in the community.”
  • Thai: “ความใจกว้างของเธอเป็นที่รู้จักของทุกคนในชุมชน.”
 3. Honesty
  • English: “Honesty is the best policy in any relationship.”
  • Thai: “ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุดในทุกความสัมพันธ์.”
 4. Inspiration
  • English: “The artist finds inspiration in nature.”
  • Thai: “ศิลปินหาแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ.”
 5. Jubilant
  • English: “The team was jubilant after winning the championship.”
  • Thai: “ทีมรู้สึกยินดีหลังจากชนะการแข่งขันชิงแชมป์.”
 6. Kindhearted
  • English: “She is known for her kindhearted nature.”
  • Thai: “เธอเป็นที่รู้จักในเรื่องความใจดีของเธอ.”
 7. Luminous
  • English: “The stars were luminous in the night sky.”
  • Thai: “ดาวส่องแสงในท้องฟ้ายามค่ำคืน.”
 8. Meticulous
  • English: “His meticulous attention to detail is impressive.”
  • Thai: “ความละเอียดถี่ถ้วนของเขานั้นน่าประทับใจ.”
 9. Noble
  • English: “She was admired for her noble character.”
  • Thai: “เธอได้รับความชื่นชมสำหรับความสูงศักดิ์ของเธอ.”
 10. Optimal
  • English: “The company strives for optimal performance.”
  • Thai: “บริษัทมุ่งหวังเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด.”

©eng-language.com

WordPress Ads

Log in with your credentials

Forgot your details?