แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6-3

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p6-3

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
เอจฺ = อายุ
2.
อะโก = ล่วงไปแล้ว
3.
อะกรี = เห็นด้วย
4.
อะเฮด = ข้างหน้า
5.
แอร์ = อากาศ
6.
แอร์คราฟทฺ = การบิน,เครื่องบิน
7.
แอร์เพลน = เครื่องบิน
8.
แอร์พอร์ท = ท่าอากาศยาน
9.
แอลบัม = ชุดแผ่นเสียง
10.
ออล = ทั้งหมด

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?