แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 ชุดที่ 2

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6-2

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p6-2

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
a แอค'เทรส = นักแสดงหญิง
2.
ad แอด = เพิ่ม,บวก,เติม
3.
ad แอดเวน'เชอะ = การผจญภัย
4.
a แอดเวอ'ทิซเมินทฺ = การโฆษณา
5.
aero p แอ'โร เพลน = เครื่องบิน
6.
อะเฟรด = กลัว
7.
fter อาฟ'เทอะ;แอฟ'เทอะ = หลัง,หลังจาก
8.
anoon อาฟเทอะนูน;แอฟ'เทอะนูน = บ่าย
9.
อะเกน = อีกครั้ง
10.
อะเกนสฺทฺ' = ตรงกันข้าม,ต่อต้าน