แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6-11

มีทั้งหมด 5 คำศัพท์

p6-11

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
ab = อะเบาทฺ = รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ
2.
= ออล = ทั้งหมด
3.
= เดียร์ = ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก
4.
ift = กิฟทฺ = ของขวัญ,ของกำนัล,ของชำร่วย
5.
ck = ควิค = รวดเร็ว,เร็ว,ไว,ฉับไว,คล่องแคล่ว

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?