แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 10 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า เบิร์ธ’เด เพรซ’เซินทฺ ของขวัญวันเกิด, บิช’เชิพ หัวหน้าบาทหลวง, สังฆนายก ,ไบทฺ กัด, ต่อย,งับ ,แบลคฺ’บอร์ด กระดานดำ ,แบลงคฺ ที่ว่าง ,แบลง’คิท . ผ้าห่ม, เบลนดฺ ผสม,รวมกัน, แคล’เซียม แคลเซียม, แคล’คิวเลท คำนวณ, คาล์ฟ ลูกวัว, ลูกควาย, ลูกช้าง, ปลาวาฬ

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6-10

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p6-10

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
ay present = เบิร์ธ'เด เพรซ'เซินทฺ = ของขวัญวันเกิด
2.
op = บิช'เชิพ = หัวหน้าบาทหลวง, สังฆนายก
3.
e = ไบทฺ = กัด, ต่อย,งับ
4.
rd = แบลคฺ'บอร์ด = กระดานดำ
5.
k = แบลงคฺ = ที่ว่าง
6.
t = แบลง'คิท = ผ้าห่ม
7.
d = เบลนดฺ = ผสม,รวมกัน
8.
um = แคล'เซียม = แคลเซียม
9.
te = แคล'คิวเลท = คำนวณ
10.
f = คาล์ฟ = ลูกวัว, ลูกควาย, ลูกช้าง, ปลาวาฬ