แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 จงเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6-1

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p6-1

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
a le bit อะลิทเทิลบิท = เล็กน้อย
2.
t อะเบาทฺ = ประมาณ
3.
e อะบัฟว = สูง, เหนือ, บน
4.
ent แอค'ซิเดินทฺ = อุบัติเหตุ
5.
ment อะชีฟว'เมินทฺ = ความสำเร็จ
6.
ss อะครอส' = ข้าม
7.
t แอคทฺ = แสดง ทำ
8.
n แอคชัน = การกระทำ, การแสดง
9.
ty แอคทีฟ'วิที = กิจกรรม
10.
r แอค'เทอะ = นักแสดงชาย

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?