แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป6 จงเติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6-1

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p6-1

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
a li b อะลิท'เทิลบิท = เล็กน้อย
2.
a อะเบ้าท = ประมาณ
3.
a อะบัฟว = สูง, เหนือ, บน
4.
a แอคซิเด้นทฺ = อุบัติเหตุ
5.
ac อะชีฟวเมินทฺ = ความสำเร็จ
6.
ac อะครอส = ข้าม
7.
a แอคทฺ = แสดง ทำ
8.
a แอคชั่น = การกระทำ, การแสดง
9.
a แอคทีฟวิที = กิจกรรม
10.
a แอคเทอะ = นักแสดงชาย