แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 8 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า behave บิเฮฟว์ กระทำตน, ประพฤติตน ,บิไฮดฺ ข้างหลัง, บิเลิฟวิด ซึ่งเป็นที่รัก, บิโล ต่ำลงไป,ข้างล่าง ,เบนช ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง, เบนดฺ ทำให้งอ,โค้ง, เบนดฺ โอเวอะ โน้มไปข้างหน้า,ก้ม, บิไซดฺ อยู่ข้าง,ถัดจาก,นอกเหนือ, เบสทฺ ดีที่สุด, บิทวีน ระหว่าง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6-8

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p6-8

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
e = บิเฮฟว์ = กระทำตน, ประพฤติตน
2.
ind = บิไฮดฺ = ข้างหลัง
3.
oved = บิเลิฟวิด = ซึ่งเป็นที่รัก
4.
ow = บิโล = ต่ำลงไป,ข้างล่าง
5.
ch = เบนช = ม้านั่งยาวสำหรับหลายคนนั่ง
6.
nd = เบนดฺ = ทำให้งอ,โค้ง
7.
nd over = เบนดฺ โอเวอะ = โน้มไปข้างหน้า,ก้ม
8.
de = บิไซดฺ = อยู่ข้าง,ถัดจาก,นอกเหนือ
9.
st = เบสทฺ = ดีที่สุด
10.
een = บิทวีน = ระหว่าง