แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 6 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า เบส ฐาน , บาสคิทบอล กีฬาบาสเกตบอล, บาธ การอาบน้ำ, บาธรูม ห้องน้ำ, แบทเทิล การแข่งขัน , บีชฺ ชายหาด , บีค จะงอย, ปากนก, บีน ถั่ว, แบร์ หมี, แบร์ คับ ลูกหมี

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.6-6

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p6-6

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
e = เบส = ฐาน
2.
tball = บาส'คิทบอล = กีฬาบาสเกตบอล
3.
h = บาธ = การอาบน้ำ
4.
room = บาธรูม = ห้องน้ำ
5.
tle = แบทเทิล = การแข่งขัน
6.
ach = บีชฺ = ชายหาด
7.
k = บีค = จะงอย, ปากนก
8.
n = บีน = ถั่ว
9.
ar = แบร์ = หมี
10.
r cub = แบร์ คับ = ลูกหมี

 

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?