แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 6 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ผ้าม่าน เป็นอันตราย ธิดา, บุตรี ชื่นใจ, อร่อย, โอชะ พรรณนา, พรรณนารูปร่างลักษณะ, การสนทนากัน, ถ้อยคำโต้ตอบกัน, ลูกเต๋า, แตกต่างกัน, ลูกเป็ด, ชี้ทาง, ทิศทาง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5-6

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p5-6

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
= เคอเท่น = ผ้าม่าน
2.
dan = เดน-เจอะรัซ = เป็นอันตราย
3.
d = ดอ-เทอะ = ธิดา, บุตรี
4.
deli = ดิลีฌ-อัซ = ชื่นใจ, อร่อย, โอชะ
5.
de = ดิซไครบ = พรรณนา, พรรณนารูปร่างลักษณะ
6.
die = ได-อะล็อก = การสนทนากัน, ถ้อยคำโต้ตอบกัน
7.
d = ไดซ์ = ลูกเต๋า
8.
t = ดีฟ-เฟอะเร็นท = แตกต่างกัน
9.
g = ดัค-ลิง = ลูกเป็ด
10.
dir = ดิ-เรค-ฌัน = ชี้ทาง, ทิศทาง

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?