แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับประถมศึกษาชั้น ป.5 ชุดนี้เป็นชุดที่ 5

 

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5-5

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p5-5

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
clot store = โคลธติง สโตร = ร้านขายเสื้อผ้า
2.
cl = คเลาน = ตัวตลก
3.
coll = ค็อลเลคชั่น = ของที่สะสมไว้
4.
co = คูค-คิ = คุกกี้
5.
co = คัซ-ทูม = เครื่องแต่งกาย
6.
cou = คัน-ทริ = ชนบท
7.
c = คัฝ-เออะ = ปกคลุม
8.
cro = ครอค-โอะไดล = จระเข้
9.
cu = คิว-คัมเบอะ = แตงกวา
10.
c = เคอ-ลิ = (ผม) หยิก, ดัด (ผม), ลอนผม

 

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?