แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5-4

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p5-4

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
c = แค-ฟุล = ระมัดระวัง
2.
c = แค-ริ = ขน
3.
c = เซล-อิบเบรท = ฉลอง
4.
c = ชานท = สวดมนต์
5.
c = แช-ริทิ = การกุศล
6.
c = ชีส = เนยแข็ง
7.
c = เช็ค = ใบสั่งจ่าย
8.
c = ชีล-ดเร็น = เด็กๆ
9.
c = เซิลเคิล = วงกลม
10.
cl = คลาสเมท = เพื่อนร่วมชั้นเรียน

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?