แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2 เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5-2

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p5-2

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
b [n.] แบล-โคะนิ = ระเบียงหรือมุข
2.
b [n.] แบ็มบู = ไม้ไผ่
3.
bas [n.] บาซ-เค็ท = ตะกร้า กระบุง, กระเช้า, กระจาด
4.
[n.] บาซรูม = ห้องน้ำ , ห้องอาบน้ำ
5.
[n.] เบด รูม = ห้องนอน
6.
[n.] เบิร์ธเดย์ = วันเกิด วันคล้ายวันเกิด
7.
bl [n.] บเลาซ = เสื้อครึ่งตัวของสตรี
8.
book s [n.] บุค สโต = ร้านหนังสือ ร้านขายหนังสือ
9.
b [vt.] บอร์ = ค้ำ, แบก, พยุง, รับ, สนับสนุน, หนุน
10.
b [n.] บอทเทิล = ขวด