แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 2 เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5-2

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p5-2

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
แบล-โคะนิ = ระเบียงหรือมุข
2.
แบ็มบู = ไม้ไผ่
3.
บาซ-เค็ท = ตะกร้า กระบุง, กระเช้า, กระจาด
4.
บาซรูม = ห้องน้ำ , ห้องอาบน้ำ
5.
m เบด รูม = ห้องนอน
6.
ay เบิร์ธเดย์ = วันเกิด วันคล้ายวันเกิด
7.
บเลาซ = เสื้อครึ่งตัวของสตรี
8.
store บุค สโต = ร้านหนังสือ ร้านขายหนังสือ
9.
e บอร์ = ค้ำ, แบก, พยุง, รับ, สนับสนุน, หนุน
10.
le บอทเทิล = ขวด

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?