แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 9 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ฟลัฌ กดชักโครก, ฟูด โคท ศูนย์อาหาร, ฟอ-ริน ต่างชาติ, ต่างประเทศ, ไฟท์เท้นนิ่ง หวาดกลัว,ตกใจ, เกรงกลัว, เฟอ ขนสัตว์ที่ทำเป็นเครื่องคล้องคอ, กา-เบจ ขยะ, จิ ออ กราฟฟิ ภูมิประเทศ, ภูมิศาสตร์ กลัฝ ถุงมือ, ถุงมือต่อยมวย, แกรนด์ฟาเธอะ ปู่ / ตา, เกรท เก่ง, ยิ่งใหญ่

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5-9

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p5-9

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
f = ฟลัฌ = กดชักโครก
2.
food c = ฟูด โคท = ศูนย์อาหาร
3.
fo = ฟอ-ริน = ต่างชาติ, ต่างประเทศ
4.
frig = ไฟท์เท้นนิ่ง = หวาดกลัว,ตกใจ, เกรงกลัว
5.
fr = เฟอ = ขนสัตว์ที่ทำเป็นเครื่องคล้องคอ
6.
e = กา-เบจ = ขยะ
7.
geo = จิ ออ กราฟฟิ = ภูมิประเทศ, ภูมิศาสตร์
8.
gl = กลัฝ = ถุงมือ, ถุงมือต่อยมวย
9.
gr = แกรนด์ฟาเธอะ = ปู่ / ตา
10.
at = เกรท = เก่ง, ยิ่งใหญ่

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?