แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 8 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า แบบฝึกหัด, โรงงาน, ตก, ร่วง กิตติศัพท์, ชื่อเสียง, มีชื่อเสียง, ขนนก, รู้สึก, จับได้, หา, พบ ดอกไม้ไฟ, สถานที่ออกกำลังกาย, และคำว่าลอยน้ำ

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5-8

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p5-8

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
e = เอค-เซอะไซส = แบบฝึกหัด
2.
fa = แฟค-โทะริ = โรงงาน
3.
l = ฟอล = ตก, ร่วง
4.
fa = เฟ-มัซ = กิตติศัพท์, ชื่อเสียง, มีชื่อเสียง
5.
fe = เฟฑ-เออะ = ขนนก
6.
l = ฟีล = รู้สึก
7.
d = ไฟนด = จับได้, หา, พบ
8.
ork = ไฟล์เวิร์ค = ดอกไม้ไฟ
9.
s = ฟีท-เน็ซ = สถานที่ออกกำลังกาย
10.
at = ฟโลท = ลอยน้ำ

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?