แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5-12

มีทั้งหมด 5 คำศัพท์

p5-12

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
adture = แอดเวน' เชอะ = ผจญภัย การเสี่ยงภัย,การฝ่าอันตราย
2.
bam = แบมบู = ไม้ไผ่
3.
envelo = เอน'วะโลพฟ = ห่อหุ้ม,ล้อมรอบ,แวดล้อม,ปิดผนึก
4.
list = ลิซ-เซิน = ฟัง ตั้งใจฟัง
5.
pcture = พิคเชอะ = ภาพ,รูปภาพ,ภาพวาด,ภาพถ่าย

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?