แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดที่ 10 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า กโร-เซอะริ ร้านขายของชำ, เก็ซ คะเน, เดา, ไกด นำทาง, บอกทาง, แฮบ-อิท ทำให้เคยชิน, ออน-เอ็ซท ซื่อสัตย์, สุจริต, แฮพ-เพ็น เกิดขึ้น, บังเอิญ, อุบัติขึ้น, เฮ็ดเอ็ค อาการปวดหัว, เฮฝ-อิ หนัก ,เฮล-เม็ท หมวกเหล็กสวมป้องกันอันตราย, ไฮไลเตอร์ ปากกาสำหรับเน้นข้อความ

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.5-10

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p5-10

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
gr = กโร-เซอะริ = ร้านขายของชำ
2.
g = เก็ซ = คะเน, เดา
3.
e = ไกด = นำทาง, บอกทาง
4.
bit = แฮบ-อิท = ทำให้เคยชิน
5.
st = ออน-เอ็ซท = ซื่อสัตย์, สุจริต
6.
en = แฮพ-เพ็น = เกิดขึ้น, บังเอิญ, อุบัติขึ้น
7.
he = เฮ็ดเอ็ค = อาการปวดหัว
8.
vy = เฮฝ-อิ = หนัก
9.
met = เฮล-เม็ท = หมวกเหล็กสวมป้องกันอันตราย
10.
ter = ไฮไลเตอร์ = ปากกาสำหรับเน้นข้อความ

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?