แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 9 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ประเทศอินโดนิอเซีย, ชาวอินโดนิเซีย, ของมัน, แมงกะพรุน, จิ๊กซอ, เหยือก, ป่า, เด็ก, ห้องครัว, ว่าว

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-9

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p4-9

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
Ind = อินโดนิเซีย = ประเทศอินโดนิอเซีย
2.
Ind = อินโดนิเซียน = ชาวอินโดนิเซีย
3.
i = อิทส = ของมัน
4.
je = เจลลิฟิช = แมงกะพรุน
5.
ji = จิกซอ = จิ๊กซอ
6.
j = จั๊ก = เหยือก
7.
j = จังเกิล = ป่า
8.
k = คิด = เด็ก
9.
k = คิทเช็น = ห้องครัว
10.
e = ไคท์ = ว่าว

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?