แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 8 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า แก้ว, ผม, วันฮาโลวีน, หมวก, หัวใจ, แม่ไก่, ของเธอ, ปิดบัง, ศาสนาฮินดู, ของเขา

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-8

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p4-8

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
s = แกรส = แก้ว
2.
h = แฮร์ = ผม
3.
Hall = ฮาโลวีน = วันฮาโลวีน
4.
h = แฮท = หมวก
5.
h = ฮาท = หัวใจ
6.
h = เฮน = แม่ไก่
7.
h = เฮอ = ของเธอ
8.
h = ไฮด์ = ปิดบัง
9.
Hi = ฮินดู = ศาสนาฮินดู
10.
h = ฮีส = ของเขา

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?