แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 9 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า อ้วน, พ่อ, ชาวฟิลิปินส์, พนักงานดับเพลิง, โรงรถ, สวน, ชาวสวน, การทำสวน, ผี, ยีราฟ

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-7

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p4-7

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
t = แฟท = อ้วน
2.
= ฟาเทอร์ = พ่อ
3.
Fi = ฟิลิปิโน = ชาวฟิลิปินส์
4.
fire f = พนักงานดับเพลิง
5.
g = การ์ราจ = โรงรถ
6.
gar = การเดน = สวน
7.
gr = การ์เดนเนอร์ = ชาวสวน
8.
gag = การ์ดินนิ่ง = การทำสวน
9.
gt = โกท = ผี
10.
gfe = จีราฟ = ยีราฟ

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?