แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-5

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p4-5

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
Chirs = คริสเตียน = ชาวคริสต์
2.
Ci = ชลบุรี = จังหวัดชลบุรี
3.
d = แดนซ์ = เต้น
4.
d = ดาร์ค = มืด
5.
s = ดาร์ท = ลูกดอก
6.
hter = ดอเทอะ = ลูกสาว
7.
= เดียร์ = กวาง
8.
tist = เดนทิสท์ = หมอฟัน
9.
ent store = ดิพาสเมนท์ สโตร = ห้างสรรพสินค้า
10.
deert = เด๊ส เสิร์ท = ทะเลทราย

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?