แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-4

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p4-4

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
C = คาทอริก = ศาสนาคริสต์ นิกายคาทอริค
2.
= แชร์ = เก้าอี้
3.
= เชคเกอร์ = ตารางหมากรุก
4.
= เชฟ = พ่อครัว เชพ
5.
c = เซส = หมากรุก
6.
c = ชิค = ลูกไก่
7.
c = ไชลด์ = เด็ก
8.
c = ชิลเดรน = เด็กๆ
9.
c = ไชน่า = ประเทศจีน
10.
C = ไชนิส = ชาวจีน

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?