แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-3

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p4-3

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
Cam แคมโบเดีย = ประเทศกัมพูชา
2.
Cam แคมโบเดียน = ชาวกัมพูชา
3.
ca คาเมล = อูฐ
4.
Ca แคนาดา = ประเทศแคนาดา
5.
can แคนทีน = โรงอาหาร
6.
แก็ป = หมวกแก็ป
7.
ca แคเรีย = อาชีพ
8.
car คาร์เพนเทอ = ช่างไม้
9.
cart คาร์เพท = พรม
10.
ct แครอท = แครอท