แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชุดที่ 10 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ลูกแกะ, ตะเกียง, ประเทศลาว, ชาวลาว, นามสกุล, ห้องซักรีด, ใบไม้, เรียน, ใบไม้หลายใบ, นิตยสาร

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.4-10

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p4-10

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
la = แลม = ลูกแกะ
2.
la = แลมพ = ตะเกียง
3.
La = ลาว = ประเทศลาว
4.
L = ลาวเที๊ยน = ชาวลาว
5.
last = ลาส เนม = นามสกุล
6.
laundry = ลอนดรี รูม = ห้องซักรีด
7.
f = ลีฟ = ใบไม้
8.
le = เลิน = เรียน
9.
le = ลีฟส = ใบไม้หลายใบ
10.
ne = แมกาซีน = นิตยสาร

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?