แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 9 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ลิง, แม่, ดนตรี, นักดนตรี, ระดับชาติ, ใกล้, ถัดไป, ชื่อเล่น, เลขที่, ชั่วโมง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3-9

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p3-9

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
m = มังคิ = ลิง
2.
mo = มาเธอะ = แม่
3.
m = มิวสิค = ดนตรี
4.
mu = มิวสิเชียน = นักดนตรี
5.
nat = เนชันนอล = ระดับชาติ
6.
r = เนียร์ = ใกล้
7.
t to = เน็กซท์ ทุ = ถัดไป
8.
ame = นิคเนม = ชื่อเล่น
9.
ber = นัมเบอะ = เลขที่
10.
o’cl = โอ คล็อค = ชั่วโมง

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?