แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 7 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ชั่วโมง, หิว ,ไอศกรีม, เดือนมกราคม, ชาวญี่ปุ่น, น้ำผลไม้, กระโดด, ห้องครัว, เนื้อแกะ, ประเทศลาว

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3-7

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p3-7

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
h = อาวเออะ = ชั่วโมง
2.
hu = ฮังกริ = หิว
3.
ice c = ไอซ์ ครีม = ไอศกรีม
4.
Jan = แจนยูอาริ = เดือนมกราคม
5.
Jap = เจแพนนิส = ชาวญี่ปุ่น
6.
ju = จูซ = น้ำผลไม้
7.
j = จั๊มพ์ = กระโดด
8.
k = คิทเช็น = ห้องครัว
9.
la = แลมบ์ = เนื้อแกะ
10.
L = ลาวส์ = ประเทศลาว

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?