แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด3

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3-3

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p3-3

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
cu คิวคัมเบอ = แตงกวา
2.
d แดนซ์ = เต้นรำ
3.
d เดท = วันที่
4.
D ดีเซมเบอะ = เดือนธันวาคม
5.
dining ไดนิงรูม = ห้องรับประทานอาหาร
6.
d ดิสทริค = อำเภอ
7.
โดนัท = โดนัท
8.
ดริ้งค์ = ดื่ม
9.
เอนเลเฟ่น = ช้าง
10.
Eng อิงลิช = ภาษาอังกฤษ