แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุดที่ 9 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า (ปลา)หมึก, หัวหอม, ส้ม, สวนสาธารณะ, ถั่ว, ประเทศฟิลิปปินส์, การปิกนิก, หมอน, พิซซ่า, พืช

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3-10

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p3-10

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
oc = อ็อคโทเพิส = (ปลา)หมึก
2.
o = อันยัน = หัวหอม
3.
or = ออเร็นจ์ = ส้ม
4.
= พาร์ค = สวนสาธารณะ
5.
= พี = ถั่ว
6.
Phnes = ฟิลิปพิน = ประเทศฟิลิปปินส์
7.
p = พิคนิค = การปิกนิก
8.
pi = พิลโล = หมอน
9.
pi = พิซซะ = พิซซ่า
10.
p = แพล็นท์ = พืช

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?