แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 ชุด1 เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3-1

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p3-1

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
เอจ = อายุ
2.
Aa อเมริคา = ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.
A เอพริล = เดือนเมษายน
4.
t อาร์ทิส = ศิลปิน
5.
a อานท์ = ป้า,น้า,อา (ผู้หญิง)
6.
แบดมินทัน = กีฬาแบดมินตัน
7.
b บาธรูม = ห้องน้ำ
8.
b บีน = ถั่ว
9.
be บีไฮด์ = ข้างหลัง
10.
bi เบิร์ดเดย์ = วันเกิด

©eng-language.com

Log in with your credentials

Forgot your details?