แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3 ชุด1 เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.3-1

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p3-1

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
a เอจ อายุ
2.
A อเมริคา ประเทศสหรัฐอเมริกา
3.
A เอพริล เดือนเมษายน
4.
a อาร์ทิส ศิลปิน
5.
a อานท์ ป้า,น้า,อา (ผู้หญิง)
6.
ba แบดมินทัน กีฬาแบดมินตัน
7.
ba บาธรูม ห้องน้ำ
8.
b บีน ถั่ว
9.
b บีไฮด์ ข้างหลัง
10.
bi เบิร์ดเดย์ วันเกิด