แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด9

0
219

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 9 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ยี่สิบ, คุณลุง, ใต้, ผัก, ทิวทัศน์, กีฬาวอลเล่ย์บอล, ล้าง, ปลาวาฬ, หน้าต่าง, ผู้มีชัย

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2-9

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p2-9

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
tw = ทเว็นทิ่ = ยี่สิบ
2.
u = อังเคิล = คุณลุง
3.
u = อันเดอร์ = ใต้
4.
ve = เว็จเทอะเบิล = ผัก
5.
v = วิว = ทิวทัศน์
6.
vo = ว้อลลิบอล = กีฬาวอลเล่ย์บอล
7.
w = ว็อซ = ล้าง
8.
w = เวล = ปลาวาฬ
9.
w = วินโด่ว = หน้าต่าง
10.
w = วินเนอะ = ผู้มีชัย