แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด8

0
200

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 8 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า กระเพาะอาหาร, ร้านค้า, น้ำตาล, ฤดูร้อน, โทรทัศน์, สิบสาม, มะเขือเทศ, สามเหลี่ยม, เปิด (ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า), สิบสอง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2-8

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p2-8

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
st = สทัมมัค = กระเพาะอาหาร
2.
st = สโตร์ = ร้านค้า
3.
s = ชุเกอะ = น้ำตาล
4.
su = ซัมเมอ = ฤดูร้อน
5.
te = เท็ลเล่อวิชั่น = โทรทัศน์
6.
th = เธอทีน = สิบสาม
7.
to = เทอม้าโท่ / เทอเม้โด่ว = มะเขือเทศ
8.
tri = ไทรแอ็งโก่ล = สามเหลี่ยม
9.
turn = เทิร์นออน = เปิด(ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า)
10.
t = ทเว็ลว = สิบสอง