แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด7

0
184

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 7 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า สลัด, ขนมปังปะกบไส้, กระเป๋านักเรียน, เปลือกหอย, แกะ, ร้องเพลง, น้องสาว,พี่สาว, กระโปรง, กีฬาฟุตบอลอังกฤษ, ปลาหมึก

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2-7

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p2-7

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
sa = แซลเลิ่ด = สลัด
2.
sa = แซนวิช = ขนมปังปะกบไส้
3.
sc = สกูลแบ็ค = กระเป๋านักเรียน
4.
se = ซีเช็ล = เปลือกหอย
5.
s = ชีพพึ่ = แกะ
6.
si = ซิงหงิ่ง = ร้องเพลง
7.
si = ซิสเตอะ = น้องสาว,พี่สาว
8.
s = ซเกิท = กระโปรง
9.
so = ซ็อคเคอะ = กีฬาฟุตบอล(อเมริกาเรียกกีฬาฟุตบอลว่าซ็อคเคอะ)
10.
sq = สควิด = ปลาหมึก