แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด3

0
561

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุดที่ 3 เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2-3

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p2-3

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
E อิงลิช = อังกฤษ
2.
แฟ้มมิลิ = ครอบครัว
3.
fa ฟาร์ม'เมอะ = ชาวนา
4.
f ฟิช'ชิง = การจับปลา
5.
g ก๊าเด็น = สวน
6.
get เก็ท อัพ = ตื่นนอน
7.
gi เจ่อร้าฟ = ยีราฟ
8.
g กลาส = แก้ว
9.
grand แกรนดมาเธอะ = ยาย
10.
h แฮพ'พี = สุข