แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุดที่ 3 เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2-3

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p2-3

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
E อิง'ลิช = อังกฤษ
2.
f แฟ้มมิลิ = ครอบครัว
3.
f ฟาร์ม'เมอะ = ชาวนา
4.
fi ฟิช'ชิง = การจับปลา
5.
ga ก๊าเด็น = สวน
6.
get เก็ท อัพ = ตื่นนอน
7.
gi เจ่อร้าฟ = ยีราฟ
8.
grand แกรนดมาเธอะ = ยาย
9.
gl กลาส = แก้ว
10.
ha แฮพพี = สุข