แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด13

0
199

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2-13

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

p2-13

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
ans = อาน-เซอะ = คำตอบ, ตอบ, ผลลัพธ์
2.
l = ลาซท = คราวสุดท้าย, หลังที่สุด
3.
a = แอ็คซ = ขวาน,การตัด,การตัดให้น้อยลง
4.
mother = แกรนดมาเธอะ = ยาย,ย่า,บรรพบุรุษที่เป็นหญิง
5.
lad = แลด-เดอะ = บันได,ขั้นบันได,สิ่งที่เป็นขั้นตอน
6.
p = พอยทฺ = ชี้ จุด, จุดประสงค์, ใจความสำคัญ
7.
horse = ซีฮอร์ส = ม้าน้ำ
8.
sy = ซไค = ท้องฟ้า
9.
thirn = เธอ-ทีน = จำนวนสิบสาม, เลขสิบสาม
10.
viw = วิว = ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา