แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด10

0
242

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 10 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า ปี, ของเธอ, ตัวเอง, เลขศูนย์, สวนสัตว์, คำ, สัมผัส, เต่า, เล็ก, หิน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2-10

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p2-10

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
y = เยียร. = ปี
2.
y = ยัวร. = ของเธอ
3.
y = ยัวเซ็ลฟ = ตัวเอง
4.
z = ซีโร่ว = เลขศูนย์
5.
z = ซู = สวนสัตว์
6.
w = เวิรด = คำ
7.
t = ทัช = สัมผัส
8.
t = เทอโท่ล = เต่า
9.
s = สโม่ล / สมอล = เล็ก
10.
k = ร็อกค = หิน