แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2 ชุด1

0
575

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุดที่ 1 เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง มี10 ข้อ 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2-1

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p2-1

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
อะคร็อส = ข้าม,ผ่าน
2.
อะเกน = อีกครั้ง
3.
อ้านเซอ = คำตอบ
4.
อาร์มแชร์ = เก้าอี้มีที่วางแขน
5.
อะราวน = รอบๆ
6.
แบด’มินเทิ่น = กีฬาแบดมินตัน
7.
บะน้านะ = กล้วย
8.
บาธรูม = ห้องน้ำ
9.
บิวทิโฟล = สวย
10.
บ๊อดิ / บ๊าดี = ร่างกาย