แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป2 ชุดที่ 1 เติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้อง มี10 ข้อ 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.2-1

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p2-1

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
a อะคร็อส ข้าม,ผ่าน
2.
a อะเกน อีกครั้ง
3.
a อ้านเซอ คำตอบ
4.
ar อาร์ม’แชร์ เก้าอี้มีที่วางแขน
5.
a อะราวน รอบๆ
6.
b แบด’มินเทิ่น กีฬาแบดมินตัน
7.
b บะน้านะ กล้วย
8.
ba บาธรูม ห้องน้ำ
9.
b บิวทิโฟล สวย
10.
bo บ๊อดิ / บ๊าดี ร่างกาย