แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด9

0
259

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชุดที่ 9 ประกอบไปด้วยความหมายของคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า จิงโจ้ , ลูกกุญแจ , กษัตริย์, พระราชา ,ผู้หญิง ,ทะเลสาบ ,โคนไฟ, ตะเกียง ,ขา ,มะนาว ,ผู้ชาย ,มะม่วง

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-9

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p1-9

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
ka = แคงกะรู = จิงโจ้
2.
k = คี = ลูกกุญแจ
3.
ki = คิง = กษัตริย์, พระราชา
4.
l = เลดี = ผู้หญิง
5.
la = เลคฺ = ทะเลสาบ
6.
l = แล็มพฺ = โคนไฟ, ตะเกียง
7.
l = เล็ก = ขา
8.
ln = เลม-อัน = มะนาว
9.
m = แมน = ผู้ชาย
10.
m = แมงโก = มะม่วง