แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด8

0
229

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-8

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p1-8

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
h = แฮมสเทอะ = หนูชนิดหนึ่ง
2.
h = แฮ็นดฺ = มือ
3.
ha = แฮพพิ = มีความสุข
4.
h = แฮ็ท = หมวก
5.
h = ฮี = เขาผู้ชาย
6.
he = เฮด = หัว
7.
i = ไอซฺ = น้ำแข็ง
8.
ice cr = ไอซฺครีม = ไอศกรีม
9.
jac = แจ็คฟรุ๊ท = ขนุน
10.
j = จาร์ = กระปุก, เหยือก