แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด7

0
238

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-7

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p1-7

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
fi = ฟิช = ปลา
2.
ga = การ์เดน = สวน
3.
l = เกิล = เด็กผู้หญิง
4.
= โกว = ไป
5.
fish = โกลดฺฟิช = ปลาเงินปลาทอง
6.
Good af = กูดอาฟเทอะนูน = สวัสดีตอนบ่าย
7.
Good ev = กุดอิฟเฟ่นนิ่ง/กูดอีฟนิง = สวัสดีตอนเย็น
8.
Good m = กุดมอนิ่ง = สวัสดีตอนเช้า
9.
h = แฮ = ผม
10.
ll = ฮอล = ห้องโถง