แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด6

0
266

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-6

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p1-6

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
f = เฟส = ใบหน้า
2.
f = เฟคฺ = ปลอมแปลง
3.
f = แฟนฺ = พัดลม
4.
f = ฟา = ไกล
5.
fa = ฟาเมอะ = ชาวนา
6.
fa = แฟ็ท = อ้วน
7.
fa = ฟาเธอะ = พ่อ
8.
fif = ฟิฟทีน = สิบห้า
9.
fi = ฟีงเกอะ = นิ้วมือ
10.
fi = ไฟเออแมน = ช่างไฟ, คนดับเพลิง