แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด5

0
337

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-5

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p1-5

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
d = เดย์ = วัน
2.
d = เดียร์ = กวาง
3.
d = เดส = โต๊ะ
4.
d = เดอร์'ที = สกปรก
5.
d = ดู = กระทำ
6.
d = ดอคเทอะ = หมอ,แพทย์
7.
e = เอีย = หู
8.
e = อีท = กิน
9.
e = เอ็ก = ไข่
10.
e = เอท = แปด