แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด4

0
322

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-4

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p1-4

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
ซีค = แก้ม
2.
เชอร์รี = เชอร์รี่, ต้นเชอรี่
3.
ชิคเคิน = ลูกไก่
4.
ชิลเดรน = เด็กๆ
5.
ชิน = คาง
6.
เซอเคิล = วงกลม
7.
คลาสรูม = ห้องเรียน
8.
คลีน = คลีน
9.
ไคลบฺ = ปีน
10.
แดด = พ่อ