แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ชุดที่ 3 เลือกคำศัพท์ต่อไปนี้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

cap,chalk,cake,bill,cater,car,can,chair,candy,cat

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-3

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p1-3

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
บิล ใบเสร็จรับเงิน
2.
เค้ก ขนมเค้ก
3.
แคน สามารถ
4.
แคนดี้ ลูกกวาด
5.
แคพ หมวกแก็ป
6.
คาร์ รถยนต์
7.
แคท แมว
8.
เคเทอะ การให้,จัดหาให้
9.
แชร์ เก้าอี้
10.
ชอล์ก ชอล์ก,ปูนขาว