แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด3

0
442

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ชุดที่ 3

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-3

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p1-3

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
บิล = ใบเสร็จรับเงิน
2.
เค้ก = ขนมเค้ก
3.
n แคน = สามารถ
4.
แคนดี้ = ลูกกวาด
5.
c แคพ = หมวกแก็ป
6.
r คาร์ = รถยนต์
7.
t แคท = แมว
8.
c เคเทอะ = การให้,จัดหาให้
9.
c แชร์ = เก้าอี้
10.
c ชอล์ก = ชอล์ก,ปูนขาว