แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด2

0
565

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆในระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 สำหรับชุดนี้จะเป็นชุดที่ 2 มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-2

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p1-2

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
b แบ็ท = ค้างคาว
2.
ba แบทเมิน = ทหารรับใช้นายทหาร
3.
b แบ = หมี
4.
เบดดฺ = เตียง
5.
b บี = ผึ้ง
6.
be บีเทิล = แมลงปีกแข็ง
7.
be บีเทิล = แมลงปีกแข็ง
8.
b เบนชฺ = ม้านั่ง
9.
bic ไบไซเคิล = รถจักรยาน
10.
g บิ๊ก = ใหญ่