แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆในระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 สำหรับชุดนี้จะเป็นชุดที่ 2 มีทั้งหมด 10 คำศัพท์ด้วยกัน

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-2

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ p1-2

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
b แบ็ท = ค้างคา
2.
bat แบทเมิน = ทหารรับใช้นายทหาร
3.
b แบ = หมี
4.
b เบดดฺ = เตียง
5.
b บี = ผึ้ง
6.
b บีเทิล = แมลงปีกแข็ง
7.
b เบล = ระฆัง
8.
b เบนชฺ = ม้านั่ง
9.
bi ไบไซเคิล = รถจักรยาน
10.
b บิ๊ก = ใหญ่