แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1 ชุด13

0
117

 

แบบทดสอบคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ป.1-13

มีทั้งหมด 10 คำศัพท์

p1-13

เติมคำศัพท์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง
1.
gain อะเกน อีก,อีกครั้ง
2.
me เนม ชื่อ
3.
shck ช็อค ตกตะลึง, อาการตกใจสุดขีด
4.
bok บุค หนังสือ ตำรา
5.
flor ฟโล พื้น ปูพื้น พื้นห้อง
6.
in อิงค หมึก น้ำหมึก
7.
root โร-บ็อท หุ่นยนต์
8.
ing วิง ปีก
9.
son ซ็อง เพลง บทเพลง, บทกวี
10.
oange ออเร้น ผลส้ม, สีส้ม